Jeg tilbyder

Min tilgang til det terapeutiske arbejde er integrativ. Det vil sige, at jeg gør brug af det bedste fra flere forskellige terapeutiske metoder. Et forløb hos mig vil byde på samtale, bevidstgørende øvelser, familieopstillinger (og andre eksternaliseringer), guidede visualiseringer og kropsterapi. Jeg har i hver session fokus på, hvordan du kan integrere læringen fra terapien i din hverdag.

Det er min overbevisning, at krop og psyke er to sider af samme sag. Sindet er legemliggjort i kroppen. Derfor er kropsterapi – både siddende, stående og liggende på briks – centralt i stort set alle sessioner hos mig.

Jeg er naturligvis underlagt tavshedspligt, er medlem af FaDP og modtager regelmæssigt supervision.

 

Terapi for voksne

I individuelle terapisessioner med voksne har jeg fokus på at hjælpe dig med at identificere, slippe og transformere overlevelsesstrategier, begrænsende overbevisninger og traumer – hvad enten de er bevidste eller ubevidste. Mit mål er at hjælpe dig i større overensstemmelse med dit autentiske jeg, så du kan trives og leve et harmonisk og berigende liv. Jeg benytter mig af samtale, bevidstgørende øvelser, familieopstillinger og andre eksternaliseringer (eks. med figurer), guidede visualiseringer og kropsterapi. Varighed 1,5 time.

 

Terapi for børn (op til 13 år)

Mine terapiforløb med børn er skræddersyede og individuelt tilrettelagt alt afhængigt af barnets alder og behov. Fælles for alle forløb er dog, at forældrene inddrages. Terapi med børn giver sjældent meget mening, hvis ikke forældrene involveres og bakker op om forløbet. Ofte er det hjælp til forældrene, der skaber den største bedring og udvikling for barnet.

Følgende elementer kan indgå:

Indledende forældresamtale

Under den indledende forældresamtale afklarer vi problematikken og omstændighederne i forhold til barnets udfordringer. Jeg danner mig et overblik over barnets og familiens historik og vi taler om, hvordan strukturen på forløbet skal være. Begge forældre skal deltage. Det er en forudsætning, at begge forældre bakker op om terapiforløbet. Varighed 1 time.

Terapisessioner for børn

Mor eller Far bliver inviteret med til den første session, hvis barnet ønsker det. Tager det mere end et møde, at få barnet til at føle sig trygt, er forældrene naturligvis velkomne mere end en gang.

Første gang skal barnet primært møde mig, se mit samtalerum og få et indtryk af, hvad det vil sige at gå i terapi hos mig. Vi taler om, hvad barnet kunne tænke sig at få ud af forløbet og aftaler, hvordan vi kommunikerer med forældrene – alt afhængigt af barnets alder.

Jeg introducerer en såkaldt Hjertebog for barnet – en slags dagbog over forløbet, som barnet skal medbringe hver gang. I Hjertebogen skriver vi om, hvad vi har talt om fra gang til gang. Vi tegner, indsætter billeder osv. Hjertebogen er barnets bog og det er barnet, der bestemmer, om forældrene må læse i den.

I terapisessionerne med barnet benytter jeg mig af samtale, leg, tegning, kreative øvelser, kropsterapi m.m. Hesteassisteret terapi kan også indgå. Varighed 1 – 1,5 time.

Terapisessioner for mor og/eller far

Individuelle terapisessioner med mor og/eller far er ofte lige så centrale, som sessionerne med barnet. Jeg oplever, at forældre til et barn i mistrivsel er bekymrede og stressede. Måske fylder skyldfølelse eller vildrede over, hvordan I bedst hjælper jeres barn. Individuelle samtaler med mor og/eller far har til hensigt at højne forståelsen af, hvordan jeres indbyrdes relation og egen trivsel præger jeres barn. I forældresessionerne bruger vi også tid på, hvilke konkrete tiltag i familien, der ville kunne hjælpe barnet. Et barns trivsel afhænger af de voksnes evne til at forvandle skyldfølelse til ansvar. Varighed 1,5 time.

Familiesamtaler

Både forældre og barnet deltager i en familiesamtale. Samtalen afholdes på barnets præmisser. Jeg aftaler forinden med barnet, hvordan samtalen kommer til at forløbe. Ofte er en familiesamtale en fin og smuk måde at afrunde et terapiforløb på. Varighed 1,5 time.

Skolesamarbejde

Hverdagen i skolen er en meget stor del af børns liv. Hvis barnets problematikker gør skolegang svær, tilbyder jeg – som barnets advokat – at gå i dialog med skolen og lærerteamet. Min tilgang er anerkendende, løsningsorienteret og fremadrettet. Jeg tilbyder, i samarbejde med skolen, at udarbejde handleplaner og vejlede lærerteamet til i højere grad at kunne imødekomme og hjælpe barnet i skolen. Dialog med skolen forudsætter naturligvis, at den pågældende skole er interesseret i at samarbejde med en privatpraktiserende psykoterapeut.

 

Terapi for unge (fra 13 år)

Mine terapi/coachingforløb med unge – typisk fra 13 år og opefter – er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den unges alder, behov og engagement. Det er langt fra alle unge, stående på grænsen mellem barndom og ungdom/voksenalder, der er klar eller har lyst til et længerevarende, dybdegående terapeutisk forløb. Jeg bruger derfor ofte en mere coachende tilgang til de unge i form af samtale og diverse kognitive og bevidstgørende øvelser. Hesteassisteret terapi kan også indgå. En session varer 1 – 1,5 time.

Det er den unge, der definerer, om noget af det vi arbejder med i sessionerne skal videreformidles til forældrene. Er den unge under 18 år insisterer jeg dog på, at begge forældre skal bakke op om forløbet. Sessioner med forældrene, som beskrevet under afsnittet Terapi for børn, kan komme på tale i de tilfælde, hvor den unges problematikker tager udgangspunkt i relationen til forældrene.

Er du forælder til en vrangvillig teenager med udfordringer, der nægter at starte i terapi, kan vejen frem være at gå forrest og booke nogle sessioner til dig selv.

 

Hesteassisteret terapi

En hel særlig del af min terapeutiske praksis foregår med min islænderhoppe Siljas blide og kærlige hjælp. En hests nærvær og evne til udelukkende at være i nuet har en terapeutisk effekt i sig selv. Terapisessionerne med Silja i stalden tager udgangspunkt i de temaer, der har vist sig i terapirummet i de forudgående sessioner. Vi kan eksempelvis tage udgangspunkt i et anspændt og stresset nervesystem og via samvær med hestens ro og dybe hjerteslag arbejde med at pendulere over i en mere naturlig, afspændt tilstand.

Hesteassisteret terapi foregår i stalden og kan byde på strigling, kommunikationsøvelser med hest, ridning på ridebane, gåture med hesten ved din side eller blot stille samvær med en stor, varm hest, der gumler hø. Varighed 1,5 time.