Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik omhandler, hvordan jeg som psykoterapeut bruger og beskytter de personlige informationer, jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med samtaler, terapisessioner, via mail eller telefon. Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne fortrolighedspolitik.

Accept

Når du eller dit barn påbegynder et terapeutisk forløb hos mig, accepterer du de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Udover denne fortrolighedserklæring vil du som klient modtage en samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at underskrive.

Indsamling af data

Når du henvender dig første gang i forbindelse med et terapeutisk forløb hos mig, kommer jeg i besiddelse af dit navn, telefonnummer og eventuelle personlige oplysninger, som du giver mig i telefonen eller på mail. Disse oplysninger danner grundlag for senere journalføring som beskrevet herunder. Desuden bruges dine grundlæggende oplysninger som navn, telefonnummer og adresse i forbindelse med mit regnskabssystem.

Når du eller dit barn er i et terapeutisk forløb hos mig, fører jeg journal over de temaer, problematikker, udfordringer m.v., som kommer frem undervejs. Derudover fører jeg journal over mine egne observationer, som jeg finder nyttige til eventuelt senere inddragelse. Alle informationer behandles fortroligt og er kun tilgængelige for mig.

Jeg deltager i løbende supervision, og mine journaloptegnelser, observationer og oplysninger om dig, vil blive inddraget og drøftet i supervision, så jeg på bedst mulig måde kan støtte dig videre i dine processer. Supervisionen foregår i fortrolighed og dit navn og identitet vil blive anonymiseret.

Alle data opbevares i mit IT-system og hos tredjepartstjenester, der er sikre og beskyttet med passwords.

Tredjepartstjenester

Jeg benytter TerapeutBooking – et online journalværktøj som opfylder alle GDPR krav – til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig. Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitik.

Kontrol og opdatering af dine personlige informationer

Du kan til enhver tid skrive til mig på rikke.winther@mail.com for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig. Hvis og når vi bliver opmærksomme på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning og videregivelse af informationer

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Alle øvrige data opbevares i 1 år efter, at du har afsluttet et forløb hos mig. Begrundelsen for dette er at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis du skulle vælge at fortsætte dit forløb inden for dette tidsrum.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 1 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til mig på rikke.winther@mail.com – herefter vil de blive slettet omgående.

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver os pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående, vil jeg meddele dig dette.

I tilfælde af at du har givet mig dit samtykke til dataudveksling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet og opbevarer om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt mig på rikke.winther@mail.com.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K / tlf 33193200 / mail dt@datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte mig på rikke.winther@mail.com.

Postadressen er:

Krops- og psykoterapeut Rikke Winther

Skovstjernevej 38

8920 Randers NV